Verslo valdymo sistema

Rivilė GAMA

SPRENDIMAI IDĖJOMS ĮGYVENDINTI

Apie mus


Esame oficialūs verslo valdymo sistemos „Rivilė`` atstovai

Depositphotos_137241308_small.jpg
KOMANDA

Mūsų komanda į vieną optimalų sprendimą sujungia programavimo, apskaitos ir verslo valdymo kompetencijas.

SPRENDIMAI

Mūsų sprendimai leidžia optimizuoti verslo valdymo sistemą ir įdiegti naujoves verslo valdymo praktikoje.

KLIENTAI

Mūsų klientai – smulkios ir vidutinės įmonės, dirbančios gamybos ir prekybos srityse, paslaugų sektoriuje.

buveine.png

Mindaugas Tamutis

direktorius

Remdamiesi savo patirtimi, siūlome optimalius sprendimus, integruodami juos į „Rivilė GAMA`` verslo valdymo sistemą.

IDEA OPTIMA


IDEA OPTIMA lotyniškai reiškia „geriausia idėja”.

Visos geriausios idėjos – TAI JŪSŲ NORAI, MŪSŲ GALIMYBĖS BEI PATIRTIS

Verslo valdymo sistema

Verslo valdymo sistemos „Rivilė GAMA” pardavimas, diegimas, priežiūra, mokymai, konsultavimas

Individualūs sprendimai

Individualūs sprendimai: gamybos procesų optimizavimas, didmeninės ir mažmeninės prekybos valdymas, logistiniai sprendimai

Integracijos galimybės

Galimybė integruoti ir integruotis prie turimos įrangos, programų ar turinio valdymo sistemų

Kokybiškas bendravimas

Skiriamas didelis dėmesys problemų sprendimo laikui, bendravimo kultūrai, aptarnavimo kokybei

Mūsų komanda


Mindaugas Tamutis
Mindaugas Tamutis

direktorius

Marius Momkus
Marius Momkus

inžinierius

Albertas Jarimavičius
Albertas Jarimavičius

konsultantas

Veiklos pradžia
Parduota licencijų
Užklausų per dieną
Kavos puodelių

Ką apie mus sako mūsų partneriai


rivile

Deivydas Vyniautas
UAB „Grūstė” generalinis direktorius


Kartu sprendžiame ir kasdienes problemas, ir diegiame naujus projektus. Mums svarbūs pasiūlymai, kuriais galime pasitikėti.

darius.png

Darius Jurkus
UAB „Western Fabrication" direktorius


Profesionali ir kūrybinga komanda, ne tik įvykdanti visas užduotis ir mūsų keliamus reikalavimus, bet ir galinti pasiūlyti naujų idėjų

marius.png

Marius Urbonas
UAB „Rivilė” generalinis direktorius


„Idea Optima” – mūsų atstovai, kuriems galime patikėti sudėtingus verslo valdymo projektus

Mumis pasitiki


Mumis patikėjo daugiau kaip 200 įmonių. Štai keletas iš jų:

logo_coop.png
logo_grey.png
gruste.png
gulbele.png
Westen-logo-Blue1.png
dovinda.jpg
klippshop.png
molupis.jpg
lietuvoskepejas-2.png
mon-1.jpg
mwc-1.jpg
majai-1.jpg
gubernija-1.jpg
ssport.png
sil-1.jpg
ageseta-1.png

Verslo valdymo sistema Rivilė GAMA


APRAŠYMAS

Verslo valdymo sistema „Rivilė GAMA" - tai modulinė sistema, apimanti buhalterinę, finansinę, klientų (CRM) ir verslo valdymo apskaitą, pritaikyta Lietuvos vartotojui. Daugiavartotojiška sistema, tenkinanti įvairaus dydžio kompanijų reikalavimus. Verslo valdymo sistema „Rivilė GAMA" yra suderinama su sistemomis, aptarnaujančiomis kasos aparatus, kompiuterines svarstykles bei P.O.S.-us, turi „pardavimo taškų" modulį, kuris kartu su fiskaliniu bloku bei čekių spausdintuvu atlieka kasos aparato funkcijas. Prie jų gali jungtis brūkšninių kodų skaitytuvai, taip pat nešiojami brūkšninių kodų skaitytuvai-kaupikliai, svarstyklės. Sistemoje „Rivilė GAMA" galima matyti įmonės (visos įmonės, įmonės padalinio, kaštų centro, objekto) balansą iš karto po ūkinės operacijos patvirtinimo. Vartotojas gali bet kada surasti pirminę operaciją, kuri ir suformavo įrašą įmonės balanse. Veikia vieningas sutarčių valdymo mechanizmas. Vartotojas gali papildyti ekrano laukus savais laukais, kur būtų vedama papildoma informacija. Galima apriboti vartotojo veiksmus, panaudojant lanksčią vardų ir slaptažodžių sistemą bei vidinį administravimą.

BRANDUOLYS

Modulis skirtas visos Verslo valdymo programos administravimui, parametrų nustatymui, sąrašų, kortelių, normatyvų kūrimui ir tvarkymui. Jis reikalingas kiekvienai darbo vietai, nepriklausomai, kokie kiti moduliai toje darbo vietoje veiks.

DEBITORIŲ / KREDITORIŲ APSKAITA

Šiame modulyje apskaitomos pirkėjų / tiekėjų skolos pagal pirminius dokumentus. Normatyvinėse klientų kortelėse saugoma visa būtina informacija apie juos. Bet kuriuo metu galima gauti informaciją apie pirkėjų / tiekėjų skolas (būklę), jų likučius ir apyvartas. Pirkėjų / tiekėjų paieška vykdoma pagal kodą, pavadinimą arba kodo / pavadinimo fragmentą. Tą informaciją galima atsispausdinti (ekrane arba popieriuje) įvairiais pjūviais pagal vartotojo užduotus filtrus. Klientas vienu metu gali būti ir pirkėjas ir tiekėjas. Tam visai nereikia įvesti papildomos kliento kortelės. Verslo valdymo sistemoje realizuotas lankstus klientų atsiskaitymo terminų apibrėžimas, kuris leidžia nustatyti dienų skaičių, per kurias turi būti atlikti mokėjimai. Čia gali būti įvertintos klientų suteiktos nuolaidos pagal mokėjimo terminą. Skolas galima sekti eurais ir ta valiuta, kuria jos buvo užfiksuotos. Prireikus, vartotojas gali atlikti skolų perskaičiavimą, atsižvelgiant į valiutų kursus. Sistema pati atliks valiutinių skolų perskaičiavimą ir pagautę arba nuostolį dėl valiutų kursų pasikeitimo užfiksuos skolose ir "Didžiojoje Knygoje". Bet kuriuo metu galima atsispausdinti (ekrane arba popieriuje) skolas. Klientams galima priskirti sutartis, kuriose galima numatyti mokėjimų atidėjimų terminus, kainas, kurios priskiriamos priklausomai nuo mokėjimų atidėjimų, galima uždrausti viršyti kredito limitą ir pan. Sutartyse galima numatyti mokėjimų atidėjimų terminus. Galima operacijas eksportuoti į tarpines bylas arba iš jų importuoti į Debitorines / Kreditorines operacijas. Vartotojas pats gali nuspręsti, kuriuos operacijų laukus nori eksportuoti / importuoti. Operacijų eksportas / importas atitinka XML standartą.

ATSISKAITYMAI

Šiame apskaitos bei verslo ir klientų (CRM) valdymo programos "Rivilė-GAMA" modulyje vykdomi atsiskaitymai su tiekėjais ir pirkėjais pagal dokumentus (važtaraščius, sąskaitas), t. y. vykdomos įplaukos į pinigines sąskaitas (banką, kasą) arba išmokos iš jų. Vykdant atsiskaitymus pagal pirminius dokumentus, automatiškai keičiasi ir tiekėjų / pirkėjų įsiskolinimai. Galimas dalinis arba pilnas apmokėjimas, taip pat išankstinis apmokėjimas. Galima vykdyti debeto pavedimų (mokestinių reikalavimų) apskaitą. Spausdinami mokestiniai pavedimai, pavedimai-reikalavimai, debeto pavedimai (mokestiniai reikalavimai), kasos orderiai. Šiose operacijose dalyvaujančių sąskaitų korespondencijos bus perkeliamos į "Didžiosios Knygos" atsiskaitymų žurnalą. Galima atsispausdinti (ekrane arba popieriuje) įvairias ataskaitas apie pinigines operacijas (įplaukas ir išmokas, tik įplaukas, tik išmokas ir pan.), apie piniginių sąskaitų likučius. Realizuotas mokėjimo pavedimų eksportas į bankus per internetinį ryšį. Galima atsiskaitymų operacijas eksportuoti į tarpines bylas arba iš jų importuoti į atsiskaitymų operacijas. Vartotojas pats gali nuspręsti, kuriuos operacijų laukus nori eksportuoti / importuoti. Verslo valdymo programos "Rivilė-GAMA" operacijų eksportas / importas atitinka SEPA XML standartą.

PIRKIMŲ APSKAITA

Šiame modulyje vykdomos pirkimų operacijos. Pirkimų modulis labai glaudžiai susijęs su Tiekėjų, Prekių ir Atsiskaitymų apskaitos moduliais. Galima vykdyti pirkimus, formuoti pirkimų užsakymus, iš užsakymų formuoti pirkimų dokumentus (vykdyti prekių pajamavimą iš užsakymų). Bet kuriuo metu ir įvairiais pjūviais galima gauti išsamią informaciją apie pirkimus ir užsakymus vartotojo nurodytu laikotarpiu. Visą šią analitiką galima atsispausdinti (ekrane arba popieriuje). Operacijas galima koreguoti, kopijuoti arba keisti (iš vieno tipo į kitą). Pirkimų operacijose dalyvaujančių sąskaitų korespondencijos bus perkeliamos į "Didžiosios Knygos" pirkimų žurnalą. Pirkimų operacijų metu automatiškai skaičiuojamas PVM, galima įtraukti muitus, akcizus, papildomas išlaidas, pirkti paslaugas ir pan. Galima atsispausdinti pirkimo dokumentą (sąskaitą-faktūrą, važtaraštį). Esant reikalui, darant prekių grąžinimus, galima formuoti ir spausdinti krovinio gabenimo važtaraščius. Pirkimų operacijas galima eksportuoti į tarpines bylas arba iš jų importuoti į pirkimų operacijas. Vartotojas pats gali nuspręsti, kuriuos operacijų laukus nori eksportuoti / importuoti. Verslo valdymo sistemos "Rivilė-GAMA" operacijų eksportas / importas atitinka XML standartą.

PARDAVIMŲ APSKAITA

Šiame modulyje vykdomos pardavimų operacijos. Pardavimų modulis labai glaudžiai susijęs su Pirkėjų, Prekių ir Atsiskaitymų apskaitos moduliais. Galima vykdyti pardavimus, formuoti pardavimų užsakymus, komercinius pasiūlymus, rezervuoti prekes; iš užsakymų, rezervavimų arba pasiūlymų formuoti pardavimų dokumentus. Bet kuriuo metu ir įvairiais pjūviais galima gauti išsamią informaciją apie pardavimus, užsakymus, rezervavimus arba pasiūlymus vartotojo nurodytu laikotarpiu. Visą šią analitiką galima atsispausdinti (ekrane arba popieriuje). Operacijas galima koreguoti, kopijuoti arba keisti (iš vieno tipo į kitą). Pardavimų operacijose dalyvaujančių sąskaitų korespondencijos bus perkeliamos į "Didžiosios Knygos" pardavimų žurnalą. Pardavimų operacijų metu automatiškai skaičiuojamas PVM, galima įtraukti muitus, akcizus, papildomas išlaidas, parduoti paslaugas, suteikti nuolaidas ir pan. Spausdinami pardavimo dokumentai (sąskaitos-faktūros, važtaraščiai, pardavimo grąžinimų PVM sąskaitos-faktūros). Esant reikalui, galima formuoti ir spausdinti krovinio gabenimo važtaraščius arba sąskaitas-faktūras su krovinio gabenimo važtaraščio rekvizitais. Kadangi Verslo valdymo programa "Rivilė GAMA" yra suderinama su sistemomis, aptarnaujančiomis kasos aparatus, kompiuterines svarstykles bei "pardavimo taškus" (P.O.S), todėl visi pardavimai, atlikti kasos aparatuose ar "pardavimo taškuose", automatiškai patenka į Verslo valdymo programą "Rivilė GAMA". Pardavimų operacijas galima eksportuoti į tarpines bylas arba iš jų importuoti į pardavimų operacijas. Vartotojas pats gali nuspręsti, kuriuos operacijų laukus nori eksportuoti / importuoti. Verslo valdymo sistemos operacijų importas / eksportas atitinka XML standartą.

SANDĖLIŲ APSKAITA

Šiame modulyje apskaitomi prekių (atsargų) likučiai įvairiuose įmonės sandėliuose (padaliniuose), vykdomi vidiniai prekių (atsargų) perdavimai iš vienų padalinių į kitus. Vidinio perdavimo operacijos metu spausdinamas vidinio perdavimo dokumentas. Tiek vidinio perdavimo operacijos metu, tiek ir Pirkimo / Pardavimo operacijų metu prekių likučiai keičiasi automatiškai atitinkamuose padaliniuose. Prekių (atsargų) savikaina skaičiuojama naudojant FIFO arba LIFO metodą. Spausdinama (į ekraną arba popierių) vidinio prekių judėjimo analitika, informacija apie "einamuosius" įmonės arba padalinių likučius, likučius norimai datai, prekių (atsargų) apyvartas. Galimi įvairūs informacijos filtravimai. Esant reikalui, darant prekių vidinius perdavimus iš vienų padalinių į kitus, galima formuoti ir spausdinti krovinio gabenimo važtaraščius. Jeigu prekių gabenimas užtrunka, Verslo valdymo programa "Rivilė-GAMA" pati prekes fiksuoja kaip "prekes kelyje". Vidinių judėjimų operacijas galima eksportuoti į tarpines bylas arba iš jų importuoti į vidinių judėjimų operacijas. Vartotojas pats gali nuspręsti, kuriuos operacijų laukus nori eksportuoti / importuoti. Operacijų eksportas / importas atitinka XML standartą.

GAMYBA

Šiame modulyje vykdomos gaminių komplektavimo (surinkimo) iš komplektuojančių komponenčių ar mazgų operacijos, taip pat išbarstymai (iškomplektavimai). Gaminių sudėtinės komponentės yra aprašomos gaminių specifikacijose (kalkuliacijose). Komponenčių, mazgų ir gaminių tarpusavio panaudojimo gylis neribojamas. Galimas komplektavimo planavimas, nustatant sunaudotinų atsargų poreikį, jų trūkumą. Taip pat galimas prekių (atsargų) nurašymas į buhalterines sąskaitas ir pajamavimas iš jų. Šiame modulyje galima atlikti sandėlių (padalinių) inventorizacijas. Gamybos operacijose dalyvaujančių sąskaitų korespondencijos bus perkeliamos į "Didžiosios Knygos" operacijų su sąskaitomis žurnalą. Spausdinama (į ekraną arba popierių) atitinkama komplektavimo, operacijų su atsargomis ir inventorizacijų analitika. Galimi įvairūs informacijos filtravimai. Gamybos atsargų operacijas galima eksportuoti į tarpines bylas arba iš jų importuoti į gamybos atsargų operacijas. Vartotojas pats gali nuspręsti, kuriuos operacijų laukus nori eksportuoti / importuoti. Verslo valdymo sistemos "Rivilė-GAMA" operacijų eksportas / importas atitinka XML standartą.

SANDĖLIŲ VALDYMAS

Sandėlio valdymo modulis integruotas į „Rivilė – GAMA“ verslo valdymo sistemą. Sistema seka prekių judėjimą sandėlyje tarp padalinių, lokacijų, lokacijų / palečių, kurį vėliau galima analizuoti įvairiose situacijose. Modulis išsprendžia tokias sandėlyje kylančias problemas, kaip: teisingas prekių atrinkimas gamybai, pasimetusios prekės, lėtas žaliavų atrinkimas, bloga brokuotų prekių, sandėlio darbuotojų kontrolė, sunkus vadybininkų ir sandėlininkų bendras darbas, pastoviai užsigulinčios prekės, sudėtinga inventorizacija. Modulis sukurtas taip, kad būtų lengvai pritaikymas būtent jūsų įmonės poreikiams. Pagal sandėlio valdymo operacijas galima atlikti įvairiausias analizes, koks darbuotojas dirba greičiau, kokiam etape ir kas galėjo sugadinti brangią prekę ir pan. Įmonės, pradėjusios naudoti šį sprendimą, mato aiškią naudą – sandėlio darbas pagreitėja, atsiranda galimybė kontroliuoti darbuotojus (matomas jų darbo efektyvumas), padidėja prekių, brokuotų prekių kontrolė, nebelieka nesusipratimų tarp vadybininkų ir sandėlininkų.

ATLYGINIMŲ / PERSONALO APSKAITA

Šis modulis integruotas į Verslo valdymo sistemą "Rivilė GAMA" . Jame atliekama įmonės darbuotojų darbo užmokesčio apskaita, apimanti ir personalo apskaitos ypatumus. Galima tvarkyti darbuotojų sąrašus, apskaityti tarifinius, laikinius atlyginimus, atlyginimus nuo išdirbio ir kombinuotus. Duomenys yra kaupiami, todėl galima apskaičiuoti įvairiausius mokesčius ir operatyviai parengti atlyginimo mokėjimo lapelius bei žiniaraščius. Naudojant sukauptus duomenis, galima parengti išsamias ataskaitas valdymo aparatui, mokesčių inspekcijai arba socialinio draudimo tarnyboms. Modulis yra atviras: pakitus įstatymams, atitinkamus pakeitimus modulyje gali atlikti pats apskaitininkas. Realizuotas darbo laiko apskaitos tabelio pildymas, spausdinimas, darbuotojų atlyginimo skaičiavimas, remiantis tabelio informacija. Tabeliai formuojami pagal padalinius, todėl galima fiksuoti informaciją apie darbuotojų darbą keliuose padaliniuose, taip pat ir objektuose. Vartotojas gali pats apsirašyti arba keisti priskaitymus, pajamų mokesčio ir kitų atskaitymų lenteles. Galima apsirašyti ir naudoti daug kintamųjų bei sudėtinių kintamųjų ir formulių, todėl jis tinka apskaityti ir labai sudėtingų įmonių darbuotojų atlyginimus. Realizuotas paskyrų formavimas, atlyginimų darbuotojams skaičiavimas pagal paskyras. Realizuotas atostoginių ir nedarbingumo pašalpų skaičiavimas. Čia išspręsta problema dėl priskaitymų už ateinančius laikotarpius padėjimo į ateinančių laikotarpių sąnaudų sąskaitą ir automatinis tos sąskaitos uždarymas ateinančiame mėnesyje. Galima dirbti pagal kelis kalendorius. Realizuotas patikimas informacijos kaupimas ir galimybė ją visą gauti už bet kurį laikotarpį. Modulyje yra ataskaitų generatorius, todėl ataskaitų formos lengvai keičiamos ir kuriamos. Darbo užmokesčio atitinkamos sąskaitų korespondencijos atsispindi "Didžiosios Knygos" darbo užmokesčio žurnale.

Dažnai užduodami klausimai


Kaip atnaujinti „Rivilė GAMA” registraciją?

Tai galite atlikti pasirinkę meniu punktą „Servisas – Apie sistemą”. Reikia pasirinkti meniu mygtuką (raudonas žaibas) “Atnaujinti registraciją”. Į visus užduodamus klausimus reikia atsakyti teigiamai. Video instrukciją rasite: https://www.youtube.com/watch?v=udIjK3cYcac

Kokio kompiuterio reikia, norint įsidiegti programą „Rivilė Gama”?

Programai tinkamas bet koks šiuolaikinis kompiuteris su Windows operacine sistema.

Ar yra galimybė išbandyti programą prieš ją įsigyjant?

Taip. Demonstracinę versiją ir dokumentaciją galima parsiųsti adresu: http://www.rivile.lt/rivile_lt/default.asp?site=1&lang=1&page=78

Ar galima duomenis iš kitų programų ar laikmenų sukelti į apskaitos programą?

Taip, jei duomenys yra pateikiami XML, XLS ar CSV formatu ir jei tų duomenų netrūksta pagal programos reikalaujamą logiką.

Kiek laiko užtrunka programos diegimas?

Programos diegimas nėra ilgas procesas. Dažniausiai programą pavyksta įdiegti per valandą. Programos diegimui būtinas internetas.

Ar programa „Rivilė GAMA” būna paruošta darbui?

Taip. Diegimo metu yra įkeliamas pavyzdinis sąskaitų planas. Sukuriamos standartinės korespondencijos, kurias galima iš karto arba darbo eigoje pasikeisti arba papildyti.

Susisiekite


Elektroninis paštas

info@ideaoptima.lt