Rivilė MSCAN

GREITAS PREKIŲ ATRINKIMAS IR PAJAMAVIMAS

Naudojant prekių atrinkimo ir pajamavimo sitema (MSCAN)

Šis modulis skirtas vartotojams, norintiems su kaupikliu arba mobiliojo ryšio įrenginiu dirbti patogiau ir našiau, spręsti prekių atrinkimo ir pajamavimo uždavinius:

  • Atrinkti prekes, įvedus pirkimo, grąžinimo ar vidinio judėjimo operacijas;

  • Užpajamuoti prekes, įvedus pirkimo, grąžinimo ar vidinio judėjimo operacijas;

  • Pakoreguoti kiekius buhalterinėse operacijose pagal atrinktus kiekius;

  • Formuoti kaupiklio operacijas;

  • Atlikti prekių inventorizaciją.

Produktai