Rivilė PAS

PREKIŲ ATRINKIMAS SANDĖLYJE

Naudojant prekių atrinkimo sitemą (PAS)

Išvengsite neteisingo prekių atkrovimo sandėlyje

  • Prekės skenuojamos į kaupiklį

  • Skenuojamos prekės sutikrinamos su pardavimo dokumentu

Rivilė PAS