Rivilė-GAMA

SISTEMA, APIMANTI BUHALTERINĘ, FINANSINĘ, KLIENTŲ (CRM) IR VERSLO VALDYMO APSKAITĄ

Plačiau apie Rivilė-GAMA programos modulius

BRANDUOLYS

 • Kortelės:

  • Įmonės sąskaitų planas;
  • Prekės;
  • Paslaugos;
  • Klientai;
  • Padaliniai;
  • Objektai;
  • Menedžeriai;
  • Grupės;
  • Automobiliai;
  • Valiutos;
  • Sutartys;
  • Mokestinis sąskaitų planas ir kt.

  Normatyvinė informacija ir vartotojų teisių administravimas:

  • Vartotojų sąrašas;
  • Vartotojų teisių administravimas;
  • Parametrų sąrašas;
  • Ataskaitų sąrašas;
  • Dokumentų skaitliukai;
  • Darbo vietos.

DIDŽIOJI KNYGA

Visos finansinės ataskaitos:

 • Balansas;
 • Pelno-nuostolio ataskaita;
 • Bandomasis balansas;
 • Kasos knyga;
 • Avanso apyskaitos;
 • Sąskaitų judėjimo ataskaitos;
 • Sąskaitų detali informacija;
 • Sąskaitų suminė informacija;
 • DK sąskaitų perskaičiavimas;
 • Didžiosios knygos operacijos.

 

TRANSPORTO APSKAITA

 • Kelionės lapai, pervežimai, kroviniai, pervežimų operacijos:

  • Kelionės lapų suvedimas:
   • nuvažiuotas atstumas;
   • kuro normos ir sunaudotas kuras;
   • visos kitos kelionės metu patirtos sąnaudos;
   • vairuotojo atskaitomybė;
   • ryšys su transporto važtaraščiais.
  • Krovinių apskaita, pardavimo operacijų už krovinių pervežimą generavimas;
  • Pervežimų apskaitą, pirkimo operacijų generavimas;
  • Krovinių pervežimo analizė;
  • Kuro sunaudojimo analizė pagal automobilius, maršrutus, kelionės lapus;
  • Vairuotojo atskaitomybės analizė.

ATLYGINIMŲ IR PERSONALO APSKAITA

 • Darbuotojų darbo laiko, priskaitymų ir atskaitymų apskaita. Atlyginimo lapeliai. Ataskaitos valstybinėms įstaigoms:

  • Galimybė formulėmis aprašyti visų įmonėje taikomų priskaitymų ir atskaitymų skaičiavimą;
  • Priskaitymų- atskaitymų darbuotojui skaičiavimas pagal padalinius ir objektus;
  • Darbo laiko apskaitos žiniaraštis;
  • Atostogų, nedarbingumo, komandiruotės įsakymų ir kitų dokumentų suvedimas. Priskaitymų pagal vidurkius paskaičiavimas;
  • Išmokėjimų į bankus formavimas SEPA formatu;
  • Atlyginimo lapelių siuntimas el. paštu (su slaptažodžio uždėjimu);
  • Mėnesinės ir metinės GPM deklaracijos, Sodros formos;
  • Informacija apie nepanaudotas atostogas;
  • Informacija apie laisvus etatus;
  • Priskaitymų-atskaitymų analizės ataskaitos už periodą pagal darbuotojus, padalinius, objektus, priskaitymų-atskaitymų rūšis ir kt.

ATSISKAITYMAI

Įplaukų, išmokų operacijų vedimas, mokėjimo pavedimų formavimas, bankinių išrašų importas:

 • Įplaukų, išmokų operacijų vedimas;
 • Automatinis išmokų operacijų formavimas pagal sumines skolas;
 • SEPA pavedimų formavimas;
 • Kasos pajamų ir išlaidų orderiai;
 • Sudengimo operacijos;
 • Pinigų judėjimas tarp bankinių sąskaitų;
 • Mokėjimo išrašų importas.

 

PARDAVIMAI

Prekių (paslaugų) pardavimo operacijų vedimas ir analizė:

 • Pardavimo pasiūlymai, užsakymai, rezervavimai, važtaraščiai;
 • Pardavimo operacijų importas/eksportas per rivile-eko sistemą, Telemą, Omnivą;
 • Paslaugų registravimo sistema;
 • Sąskaitų-faktūrų generavimas pagal sutartis;
 • Sąskaitų siuntimas el. paštu;
 • iSAF, iVAZ formavimas VMI;
 • Pardavimo kainų (nuolaidų) parinkimo sistema pagal sutartis, akcijas, kainynus, padalinio kainas, nuolaidų matricas;
 • Pardavimo operacijų analizė pagal:
  • periodus;
  • prekes, paslaugas, jų grupes;
  • pirkėjus, jų grupes, vietoves;
  • pardavimo sutartis;
  • padalinius, objektus, centrus;
  • menedžerius
  • ir kt.

ILGALAIKIO TURTO APSKAITA

 • Ilgalaikio turto grupės, kortelės, nusidėvėjimo skaičiavimas:

  • Ilgalaikio turto grupės. Galimybė vesti mokestinę informaciją ir informaciją pagal VAS (skirtingos sąskaitos ir skirtingos nusidėvėjimo normos);
  • Ilgalaikio turto apskaitos kortelės;
  • Nusidėvėjimo skaičiavimo metodai (tiesioginis, likusio laiko, tiesioginis dienomis ir kt.);
  • Ilgalaikio turto operacijos (pirkimas, nurašymas, pardavimas, vidinis judėjimas ir kt.);
  • Amortizacijos skaičiavimas;
  • Ilgalaikio turto remonto sąnaudų kaupimas, vertės didinimas;
  • Ilgalaikio turto likučių ir apyvartos ataskaitos pagal:
   • padalinius, objektus;
   • grupes;
   • pradinės vertės sąskaitas;
   • atsakingus asmenis.
  • Inventorizaciniai apyrašai, nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraščiai.
Idea Optima paveikslėlis - 2

PIRKIMAI

Pirkimo užsakymų formavimas, prekių (paslaugų) pirkimo operacijų vedimas ir analizė:

 • Prekių pirkimo užsakymų formavimas atsižvelgiant į likučius, minimumą padalinyje, pardavimus per pasirinktą laikotarpį, sezoniškumą, užsakymo įvykdymo terminus;
 • Užsakymų siuntimas el. paštu tiekėjams;
 • Pirkimo užsakymų (pasiūlymų) vertimas sąskaitomis;
 • Pirkimo operacijų importas/eksportas per rivile-eko sistemą;
 • iSAF registro formavimas VMI;
 • Pirkimai konsignacija;
 • Pirkimo operacijų analizė pagal:
  • prekes, paslaugas, jų grupes;
  • tiekėjus, jų grupes;
  • pirkimo sutartis;
  • padalinius, objektus, centrus;
  • menedžerius;
  • ir kt.

VIDINĖ APSKAITA

  • Prekių judėjimas tarp padalinių, objektų;
  • Prekių perdavimo aktų, transporto važtaraščių spausdinimas;
  • Prekių perkėlimas į konsignacijos padalinius;
  • Perkėlimas į kitus mato vienetus, galiojimo laiko, serijų priskyrimas;
  • Prekių užsakymų iš kitų padalinių (sandėlių) formavimas, atsižvelgiant į likučius, minimalius kiekius, pardavimus per laikotarpį;
  • iVAZ formavimas VMI.

   

GAMYBOS APSKAITA

 • Surinkimo, išbarstymo operacijos, paskyrų formavimas ir vykdymas:

  • Kalkuliacinės kortelės;
  • Prekių (paslaugų) surinkimo ir išbarstymo operacijos pagal kalkuliacines korteles;
  • Gaminių savikainos koregavimas, įtraukiant papildomas išlaidas;
  • Darbo užmokesčio paskaičiavimas pagal pagamintos produkcijos kiekį ir darbo įkainius;
  • Darbo užmokesčio už atliktą paslaugą paskirstymas darbuotojams pagal dirbtą laiką, tarifinį atlyginimą ir kitus kriterijus;
  • Gamybos užsakymų suvedimas;
  • Paskyrų formavimas ir vykdymas;
  • Gaminių savikainos, sunaudotų medžiagų, pagamintos produkcijos analizės ataskaitos;
  • Nebaigta gamyba.

BIUDŽETO VALDYMAS

 • Biudžeto straipsniai, maketai, plano suvedimas, plano palyginimas su faktu:

  • Biudžeto straipsnių susiejimas su įmonės sąskaitų planu;
  • Planuojamo biudžeto suvedimas pagal padalinius, objektus, centrus ir kitas dimensijas;
  • Biudžeto maketų susikūrimas, įtraukiant biudžeto straipsnius, DK sąskaitas, formules;
  • Biudžeto informacijos peržiūra pagal aprašytus maketus. Palyginimas su faktu;
  • Biudžeto ataskaitos.

DEBITORINĖS / KREDITORINĖS OPERACIJOS

Darbas su klientais, klientų skolų analizavimas:

 • Detalios skolos;
 • Suminės skolos;
 • Klientų būklė;
 • Apyvartos;
 • Suderinimo aktų siuntimas;
 • Priminimų automatinis siuntimas;
 • SMS pranešimų siuntimas;
 • Mokėjimų planas;
 • Planuojami pinigų srautai.

OPERACIJOS SU ATSARGOMIS

Prekių inventorizacija, nurašymai, persirūšiavimas, gamyba:

 • Prekių nurašymas savo reikmėms, praradimai, brokas ir pan.;
 • Kuro nurašymas;
 • Prekių persirūšiavimas;
 • Prekių nurašymas į nebaigtos gamybos sąskaitas, gaminių užpajamavimas;
 • Inventorizacija:
  • likučių užfiksavimas;
  • inventorizuotų kiekių suvedimas arba importas iš kaupiklio;
  • inventorizacijos neatitikimai;
  • Inventorizacijos aktų spausdinimas.

 

Rivilė-GAMA

SISTEMA, APIMANTI BUHALTERINĘ, FINANSINĘ, KLIENTŲ (CRM) IR VERSLO VALDYMO APSKAITĄ

IŠBANDYTI NEMOKAMAI

- Išbandykite greitai
- Įsitikinkite stabilumu
- Gaukite konsultaciją
- Visiškai nemokamai

KONSULTACIJA ĮSIGIJIMUI

- Labai populiari Lietuvoje
- Pasirinkite tai kas reikalinga
- Prisitaikykite pagal poreikius
- Palankios įsigijimo sąlygos

KONSULTACIJA NUOMOTI

- Visi reikalingi moduliai
- Prisitaikykite pagal poreikius
- Nemokami atnaujinimai
- Tik nuo 35 €/mėn

Papildomi funkcionalumai prie Rivilė GAMA sistemos

 • Naujas internetinis produktas – manorivile.lt

 • Internetinė sandėlio valdymo sistema manorivile/svs

 • Internetinė prekių atrinkimo sistema manorivile/MSCAN

 • Užduočių valdymo ir siuntimo sistema

 • Dokumentų siuntimas į Všį pirkimų sistemą

 • Integracija su kitomis sistemomis per web servisus

 • Ryšys su GPAIS