Rivilė Versijų Aprašymai

Programų atnaujinimų aprašymai

RIVILĖS VERSIJA 112.0000

2019-06-27

 1. Atsargos -> Atsargų operacijos : padarytas naujas mygtukas “Kopijavimas”.
 1. POS sistema -> POS pardavimo taškas : padaryta galimybė, pardavus prekę arba paslaugą, atjungti maksimalios nuolaidos testavimą. Tai negalios, jei nuolaida suteikiama klavišų F6 arba F7 pagalba, arba yra panaudojama lojalumo nuolaida.

Tam POS pardavimo taško INIT-e reikia nurodyti THISFORM.NO_TEST_NUOLAIDA_MAX=.T.

 1. POS sistema -> POS pardavimo taškas : padaryta galimybė, dirbant su ASHBURN bankiniu atsiskaitymu, spausdinti vieną bankinį kvitą.

Tam POS pardavimo taško INIT-e reikia nurodyti THISFORM.BANKINIS_VIENAS_KVITAS=.T.

 1. POS sistema -> POS pardavimo taškas : padarytas naujas pardavimo grąžinimo kvitas dirbant su RASO fiskaliniu bloku, jei fiskalinio bloko versija yra 30 arba aukštesnė.
 1. Padaryta galimybė į bet kurį koregavimo langą įkelti norimą dokumentų sąrašą(PDF,DOC,XLS,TXT ir t.t.) ar norimą paveikslėlių sąrašą (JPG,BMP ir t.t.). Tam formos koregavimo lange reikia užprogramuoti INIT-ą  thisform.dokumentai=.t.

Atidarius koregavimo langą, formos viršutiniame kampe atsiras mygtukas Dokumentai.
Ryšium su tuo atsirado nauja lentelė K00_DOKF. Ši lentelė gali replikuotis arba nesireplikuoti (priklausomai nuo vartotojo poreikių).

 1. Padaryta funkcija  F_PDF_DOKS(failas,modulis,raktas1,raktas2,raktas3,raktas4,raktas5,tipas,aprasymas), kurios pagalba į norimą dokumentą ar normatyvą galima įdėta reikiamą jums dokumentą, kuris atsiras to dokumento ar normatyvo sąraše.

Funkcijos parametrai:
failas  – pilnas norimo įkelti failo pavadinimas;
modulis – modulis į kurį norite įkelti failą;
raktas1 – įrašo adresas modulyje;
raktas2 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro dvi dalys;
raktas3 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro trys dalys;
raktas4 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro keturios dalys;
raktas5 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro penkios dalys;
tipas   – 1 failas; 2 nuorododą į faila; 3 nuorodą į katalogą;
aprasymas – aprašymas.

 1. Padaryta funkcija  F_PDF_FILES(modulis,raktas,failas,kuris), kurios pagalba galima gauti dokumentą iš įvesto operacijos dokumentų sąrašo.

Funkcija grąžina failo vardą.
Funkcijos parametrai:
modulis – modulis ;
raktas – įrašo adresas modulyje;
failas – failo vardas (neprivalomas). Nenurodžius bus suformuotas ir grąžintas laikinas failo vardas.
kuris  – kurį failą iš Operacijos sąrašo grąžinti. Galima nurodyti skaičių, kuris failas 1 arba 2 arba 3 arba t.t., arba galima nurodyti Dokumento operacijos numerį.

 1. Padaryta funkcija  F_PDF_DOKS_DEL(modulis,raktas1,raktas2,raktas3,raktas4,raktas5,kuris), kurios pagalba galima išvalyti dokumentą iš įvesto operacijos dokumentų sąrašo.

Funkcijos parametrai:
modulis – modulis ;
raktas1 – įrašo adresas modulyje;
raktas2 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro dvi dalys;
raktas3 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro trys dalys;
raktas4 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro keturios dalys;
raktas5 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro penkios dalys;
kuris  – kurį failą iš Operacijos sąrašo išvalyti. Galima nurodyti skaičių, kuris failas 1 arba 2 arba 3 arba t.t., arba galima nurodyti Dokumento operacijos numerį. Jei parametras bus neužpildytas, bus išvalyti visi operacijos dokumentai.

 1. Pirkimai/Pardavimai/CRM operacijos/Sutartys/Prekės/Paslaugos -> Importas : padaryta galimybė suimportuoti įvairių dokumentų sąrašą (PDF, DOC, XlS ir t.t.)

Tam EIP faile būtina nurodyti:
                            
                            failo_vardas,importo_tipas,pavadinimas;
                            
kur
failo_vardas  – pilnas importuojamo failo vardas
importo_tipas – 1 failas; 2 nuoroda į failą; 3 nuoroda į katalogą
pavadinimas   – pavadinimas

PVZ.:
                            
                            C:\DOK\mano_sutartis.pdf,1,Sutartis;
                            C:\DOK\mano_saskaita.pdf,1,Sąskaita;
                            C:\DOK\mano_mokėjimo_pavedimas.jpg,2,Mokėjimo pavedimo kopija;
                           

 1. Ataskaitų spausdinimas : pataisytas XFRX tipo ataskaitų peržiūros netikslumas, kuomet būdavo nukerpami ataskaitos kraštai dėl didelės raiškos ekranų ar Windows “Display scaling” nustatymo kai būdavo parinka 125% ar didesnis didinimas.

Jeigu reiktų išjungti naują pataisymą, galima Sistemos INIT-e nurodyti  titi_pagr.ss_param_xfrx_dpi_scaling = .F.

 1. Būsenos -> Būsenų sąrašas -> Būsenos koregavimas : naujas laukas “Registruoti patvirtinimus”.Pažymėjus šį lauką Būsenos patvirtinimo arba atšaukimo metu bus registruojama kada ir kas atliko operacijos patvirtinimą arba atšaukimą. Be to bus galima nurodyti ar operacijos būseną užteka patvirtinti/atšaukti vienam vartotojui, ar tai privalo atlikti visi.

Ryšium su tuo atsirado nauja lentelė L21_BUSP. Ši lentelė gali replikuotis arba nesireplikuoti (priklausomai nuo vartotojo poreikių).

Ryšium su tuo pasikeitė lentelės L19_BUS struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

 1. Būsenos -> Būsenų sąrašas -> Būsenos koregavimas : naujas laukas “Reikalinga atšaukimo priežastis”. Atšaukiant būseną bus galima nurodyti būsenos atšaukimo priežastį.

Ryšium su tuo pasikeitė lentelės L19_BUS struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

 1. Būsenos : tam kad pamatyti kas ir kada patvirtino arba atšaukė operacijos būseną, reikia operacijų sąraše, būsenos laukelyje paspausti “Enter” arba du kartus paspausti pelytės klavišą. Tam, kad norimas vartotojas to nematytu, reikia operacijos formos sąraše užprogramuoti INIT-ą thisform.busenos_patvirtinimo_sarasas=.f.
 1. Kortelės -> Pranešimai : padaryta Pranešimų Būsenos patvirtinimo sistema.

                            Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N48_MESS struktūra.
                            Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

 1. Kortelės -> Pranešimai -> Pranešimo koregavimas : naujas laukas Pastabos.

                            Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N48_MESS struktūra.
                            Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

 1. Kortelės -> Pranešimai : padaryta Importas/Eksportas.
 1. Servisas : padarytas naujas punktas Administravimas, kurį pasirinkus, bus galima pasirinkti punktus Registracija/Darbas su sistema, Vartotojai, Darbo vietos, Laiškai, Ataskaitos, Formos, Dokumentų skaitliukai, Parametrai.
 1. Servisas -> i.SAF-T operacijos : padarytos i.SAF-T operacijos, kurių pagalba bus galima suformuoti reikiamus XML failus.

                            Ryšium su tuo atsirado naujos lentelė K06_SAH ir K07_SAD.

Šios lentelės gali replikuotis arba nesireplikuoti (priklausomai nuo vartotojo poreikių).

 1. Servisas -> i.SAF-T operacijos -> i.SAF-T operacijos koregavimas : formos INIT-e galima nurodyti informaciją apie akcininkus, kuri bus suformuoja XML faile:

m.i_kkac=1      && akcininkų kiekis

dimension titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_kkac,13)        && i.SAF-T akcininkai

m.i_nrac=1      && akcininko numeris

titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,1)=”12345378901″                         &&(privalomas) Savininko, akcininko unikalus identifikacinis kodas (Juridiniu asmenu registro kodas arba kodas užsienio valstybėje, Fizinio asmens kodas).
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,2)=”Jonas Jonaitis”                           &&(privalomas) Savininko, akcininko pavadinimas arba vardas, pavardė
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,3)=”D”                      &&(privalomas) Didžiosios Knygos sąskaitos kodas.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,4)=”Vilnius”            &&(privalomas) Miestas.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,5)=”12356″            &&(privalomas) Pašto kodas.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,6)=”LT”                    &&(privalomas) Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą. Pavyzdžui, NL –Nyderlandai.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,7)=”BA”                   &&(privalomas) Adreso tipas. Galima pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „KT“ (Kitas adresas).
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,8)=”Miško 5-48, Vilnius”                 &&(privalomas) Adresas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.).
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,9)=”45.00″             &&(neprivalomas) Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų kiekis, vnt.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,10)=””                      &&(neprivalomas) Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų suma.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,11)=””                      &&(neprivalomas) Savininko, akcininko valdomu dalių, akcijų rūšis. Pasirinkimai: „PP“ (Paprastosios), „PRV“ (Privilegijuotos).
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,12)=”2000-01-01″                           &&(neprivalomas) Savininko, akcininko dalių, akcijų įsigijimo data.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,13)=””                      &&(neprivalomas) Savininko, akcininko dalių, akcijų perleidimo data.

 1. Servisas -> Administravimas -> Parametrai : atsirado nauji parametrai ISAFT_KONT1 – I.SAF-T kontaktas ir ISAFT_KONT2 – I.SAF-T kontakto duomenys, kuriuos reikės užpildyti jei formuosite i.SAFT operacijas.
 1. Ataskaita “Darbo sutartis nuo 2017.07.01” papildyta nauju punktu: Darbdavys darbuotojo asmens duomenis tvarko darbdavio teisinių prievolių vykdymo tikslu ir užtikrina, kad darbdavio vykdomas darbuotojo asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.
 1. Padaryta nauja ataskaita “(Excel) Pelno (nuostolio) ataskaita pagal padalinius pamėnesiui”, pagal visas aktyvias užduoto laikotarpio sąskaitas.
 1. POS sistema -> POS operacijos -> Kvito koregavimas : padaryta galimybė, koreguojant kvitą, nurodyti tuščią dokumento numerį. Tam reikia šios formos INIT-e nurodyti thisform.dok_nr_nera=.t.

RIVILĖS VERSIJA 111.0100

2019-02-06

1. Apie sistemą -> Atnaujinti registraciją : atnaujinant registraciją, jei programos versija nesutaps su paruoštos registracijos versija, bus parodomas pranešimas jog jos nesutampa, o paruoštos registracijos statusas nepasikeis t.y. bus galima dar kartą atnaujinti registraciją.

2. Atsiskaitymai -> Mokėjimo išrašai -> Importas iš XML failo : padaryti pakeitimai ir priderinimai, importui iš formuojamo AB ŠIAULIŲ BANKAS XML failo.

3. Alga -> Algos formos -> Forma GPM312 : forma papildyta naujais laukais Indentifikacinio numerio (kodo) rūšis ir Užsienio valstybės kodas. Padarytas naujas Formos GPM312 duomenų, bei XML failo formavimas.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A31_FAD struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

4. Padarytos naujos ataskaitos :

4210 – Sodros “Forma SAM-07” (už mėnesį) XML – formavimas
424 – Forma 1-SD, v10 (Pranešimas apie priėmimą į darbą) XML
424 – Forma 9_SD, v06 (Atostogų suteikimas vaiko priežiūrai) XML
424 – Forma 12_SD, v05 (Pranešimas apie nedraudiminį laikotarpį) XML
616 – Pranešimas apie draudimo pradžią XML (1-SD)- v10
616 – Pranešimas apie atostogas vaiko priežiūrai XML (9-SD)- v06
616 – Pranešimas apie nedraudiminį laikotarpį XML (12-SD)- v05
422 – Forma 13-SD, v07 (Pranešimas apie autorines sutartis) XML
4231 – Forma 13-SD, v07 (Pranešimas apie autorines sutartis) XML

RIVILĖS VERSIJA 111.0002

2019-01-04

1. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Algos servisas : naujas laukas “Apvalinti tik į didesnę pusę”. Pažymėjus šį lauką ir formuojant naujas kintamųjų reikšmes, apvalinas bus atliekamas į didesnį skaičių.
PVZ.: jei paskaičiuota reikšmė bus 450.01, o apvalinima iki Euro ir pažymėtas laukas ” Apvalinti tik į didesnę pusę “, nauja reikšmė bus 451.00
      jei paskaičiuota reikšmė bus 450.01, o apvalinima iki Euro ir nepažymėtas laukas ” Apvalinti tik į didesnę pusę “, nauja reikšmė bus 450.000

2. Alga -> Algos dokumentai -> Spausdinti : padarytas Sodros formos “Forma 2-SD, v09 (Pranešimas apie atleidimą iš darbo) XML” formavimas.

3. Servisas -> Registracija : pataisyti netikslumai įvedant naują vartotoją.

4. Įeinat į GAMA programą ir pritrūkus darbo vietų, programa automatiškai parodys kokie vartotojai šiuo metu dirba su programa.

RIVILĖS VERSIJA 111.0001

2018-12-10

1. Padaryta programa, kurios pagalba galima suformuoti WORD dokumentą, pasinaudojus suformuotu WORD šabloniniu failu, kuris randasi kataloge
 f_word_file(lcWord,lcFile)
kur
lcWord   – WORD šabloninis failas, kuris randasi kataloge (privalomas)
lcFile   – suformuoto WORD failo vardas (neprivalomas, nenurodžius sukuriamas failo vardas)
Jei WORD failas sėkmingai suformuotas, gražinamas failo vardas. Priešingu atveju gražinama tuščia reikšmė.

 PVZ.:
  f_word_file(“C:\sablonai\sutarties_sablonas.doc”,”C:\sutartys\sutartis_00001.doc”)

2. Padaryta programa, kurios pagalba galima suformuoti WORD dokumentą, pasinaudojus dokumentų šablonų sąraše prisegtu šablonu
 f_word_sabl(lcKodas_js,lcFile)
kur
lcKodas_js – dokumentų šablono kodas (privalomas)
lcFile     – suformuoto WORD failo vardas (neprivalomas, nenurodžius sukuriamas failo vardas)
Jei WORD failas sėkmingai suformuotas, gražinamas failo vardas. Priešingu atveju gražinama tuščia reikšmė.

 PVZ.:
  f_word_sabl(“DOK_SUT001”,”C:\sutartys\sutartis_00001.doc”)

3. Padaryta programa, kurios pagalba galima prie operacijos arba kortelės prikabinti dokumentą
 f_file_dok(m.dd_nuoroda,m.dd_file,m.modul_nr,m.kodas1_,m.kodas2_,m.kodas3_,m.kodas4_,m.kodas5_)
kur
m.dd_nuoroda – 0-prikabinti failą (pagal nutylėjimą); 1-prikabinti failo nuorodą
m.dd_file    – prikabinamas failas (privalomas)
m.modul_nr  – modulis  (privalomas)
m.kodas1_  – operacijos arba kortelės raktas 1 (privalomas)
m.kodas2_  – operacijos arba kortelės raktas 2 (neprivalomas)
m.kodas3_  – operacijos arba kortelės raktas 3 (neprivalomas)
m.kodas4_  – operacijos arba kortelės raktas 4 (neprivalomas)
m.kodas5_  – operacijos arba kortelės raktas 5 (neprivalomas)
Jei dokumentas sėkmingai prikabintas grąžinama .T., priešingu atveju grąžinama .F.

 PVZ.:
 prikabinti failo nuorodą prie sutarties
  f_file_dok(1,”C:\sutartys\sutartis_00001.doc”,”KT”,”SUT000001″)
 prikabinti failą prie sutarties
  f_file_dok(0,”C:\sutartys\sutartis_00002.doc”,”KT”,”SUT000002″)

4. Padaryta programa, kurios pagalba galima suformuoti failą iš prie operacijos arba kortelės prikabinto dokumento
 f_file_rdok(m.dd_file,m.modul_nr,m.kodas1_,m.kodas2_,m.kodas3_,m.kodas4_,m.kodas5_)
kur
m.dd_file    – failo vardas (neprivalomas, nenurodžius sukuriamas failo vardas)
m.modul_nr  – modulis  (privalomas)
m.kodas1_  – operacijos arba kortelės raktas 1 (privalomas)
m.kodas2_  – operacijos arba kortelės raktas 2 (neprivalomas)
m.kodas3_  – operacijos arba kortelės raktas 3 (neprivalomas)
m.kodas4_  – operacijos arba kortelės raktas 4 (neprivalomas)
m.kodas5_  – operacijos arba kortelės raktas 5 (neprivalomas)
Jei failas sėkmingai suformuotas, gražinamas failo vardas. Priešingu atveju gražinama tuščia reikšmė.

 PVZ.:
  f_file_rdok(“C:\sutartys\sutartis_00001.doc”,”KT”,”SUT000001″)

5. Padaryta programa, kurios pagalba galima suformuoti informacijos ryšį tarp operacijų ar kortelių
 f_rysys(m.p_tipas,m.mod1,m.kod1,m.mod2,m.kod2,m.p_data,m.p_pav,m.p_apras,m.p_pastabos)
kur
m.p_tipas – ryšio tipas (1-surišimas;2-kopijavimas;3-keitimas;4-importas) (neprivalomas, pagal nutylėjimą 1)
m.mod1   – pirminis modulis (privalomas)
m.kod1   – pirminis kodas (privalomas)
m.mod2   – antrinis modulis (privalomas)
m.kod2   – antrinis kodas (privalomas)
m.p_data  – data (neprivalomas, pagal nutylėjimą šios dienos data)
m.p_pav   – pavadinimas (neprivalomas) 
m.p_apras      – aprašymas (neprivalomas)
m.p_pastabos – pastabos (neprivalomas)
Jei ryšys sėkmingai suformuotas grąžinama .T., priešingu atveju grąžinama .F.

 PVZ.:
  f_rysys(1,”KS”,”IMONE001″,”KT”,”SUT000001″)

6. Padaryta programa, kurios pagalba galima išvalyti suformuotą informacijos ryšį tarp operacijų ar kortelių
 f_drysys(m.p_tipas,m.mod1,m.kod1,m.mod2,m.kod2)
kur
m.p_tipas – ryšio tipas (1-surišimas;2-kopijavimas;3-keitimas;4-importas) (neprivalomas, pagal nutylėjimą 1)
m.mod1   – pirminis modulis (privalomas)
m.kod1   – pirminis kodas (privalomas)
m.mod2   – antrinis modulis (privalomas)
m.kod2   – antrinis kodas (privalomas)
Jei ryšys sėkmingai išvalytas grąžinama .T., priešingu atveju grąžinama .F.

 PVZ.:
  f_drysys(1,”KS”,”IMONE001″,”KT”,”SUT000001″)

RIVILĖS VERSIJA 111.0000

2018-12-04

1. Kortelės -> Klientai : padaryta Klientų Būsenos patvirtinimo sistema.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelių N08_KLIJ struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

2. Kortelės -> Klientai -> Klientų koregavimas : atsirado nauja kliento rūšis Kontaktas.

3. Kortelės -> Klientai -> Klientų koregavimas : naujas laukas Tipas. Padaryta galimybė nurodyti kokio tipo klientas – juridinis ar fizinis asmuo.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelių N08_KLIJ struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

4. Pirkimai/Pardavimai -> Formuoti i.SAF S/F registrą : padaryta galimybė į formuojamą i.SAF S/F registrą įtraukti pardavimo eilutes, kurių suma pagal atitinkamą PVM klasifikatorių yra nuliui. Tam sistemos INIT-e reikia užprogramuoti :titi_pagr.SS_iSAF_FORMUOTI_NULINES_SUMAS=.t.

5. Padaryta CRM sistema, kurią sudaro:
 a) CRM operacijos
 b) Užduotys
 c) Projektai
 d) CRM analizė
 
6. Padaryta programa, kurios pagalba galima suformuoti CRM operacijas:
 crm_operacijos_numeris=CRM_for(cf_data,cf_kodas_ks,cf_kodas_ms,cf_kodas_hu,cf_kodas_hp,cf_pastabos,cf_file,cf_file_nuoroda,cf_rysys_modulis,cf_rysys_operacija,cf_perkelta,cf_kodas_ls_1,cf_kodas_ls_2,cf_kodas_ls_3,cf_kodas_ls_4,cf_aprasymas1,cf_aprasymas2,cf_aprasymas3,cf_aprasymas4,cf_num1,cf_num2,cf_num3,cf_num4,cf_kodas_hv)
kur
crm_operacijos_numeris – jei programa sėkmingai suformuoja CRM operaciją, grąžina suformuotos CRM operacijos numerį

cf_data       – CRM operacijos data (neprivaloma; pagal nutylėjimą sistemos data)
cf_kodas_ks   – kliento kodas (neprivalomas; jei tokio kliento kodo nebus aprašyta Klientų sąraše, programa kliento kodą suformuos tuščią, o nurodytą reikšmę patalpins į CRM operacijos kliento pavadinimą)
cf_kodas_ms   – menedžerio kodas (neprivalomas)
cf_kodas_hu   – užduoties kodas (neprivalomas; jei tokio užduoties kodo nebus aprašyta Užduočių sąraše, programa užduoties kodą suformuos tuščią, o nurodytą reikšmę patalpins į CRM operacijos užduoties pavadinimą)
cf_kodas_hp   – projektos kodas (neprivalomas; jei tokio projekto kodo nebus aprašyta Projektų sąraše, programa projekto kodą suformuos tuščią, o nurodytą reikšmę patalpins į CRM operacijos projekto pavadinimą)
cf_pastabos   – pastabos (neprivalomas)
cf_file       – PDF, DOC, XLS ar kitas failas, kurį norite įkelti prie CRM operacijos (neprivalomas)
cf_file_nuoroda    – jei norite įkelti ne patį PDF, DOC, XLS ar kitą failą, o jo nuorodą, tada reikia nurodyti 1 (neprivalomas, pagal nutylėjimą 0 t.y. bus įkeliamas failas) 
cf_rysys_modulis   – jei norite suformuoti informacijos ryšį su suformuotą CRM operacija, reikia nurodyti reikiamą modulį (neprivalomas, privalomas jei nurodomas cf_rysys_operacija)
cf_rysys_operacija – jei norite suformuoti informacijos ryšį su suformuotą CRM operacija, reikia nurodyti reikiamą operacijos numerį (neprivalomas, privalomas jei nurodomas cf_rysys_modulis)
cf_perkelta        – jei norite, kad suformuota CRM operacija butu perkelta, būtina nurodyti 2. Jei norite, kad suformuota CRM operacija butu koreguota, būtina nurodyti 3. (neprivalomas, pagal nutylėjimą 1 – nauja operacija) 
cf_kodas_ls_1  – logistikos kodas 1 (neprivalomas)
cf_kodas_ls_2  – logistikos kodas 2 (neprivalomas)
cf_kodas_ls_3  – logistikos kodas 3 (neprivalomas)
cf_kodas_ls_4  – logistikos kodas 4 (neprivalomas)
cf_aprasymas1  – aprašymas 1 (neprivalomas)
cf_aprasymas2  – aprašymas 2(neprivalomas)
cf_aprasymas3  – aprašymas 3 (neprivalomas)
cf_aprasymas4  – aprašymas 4 (neprivalomas)
cf_num1   – reikšmė 1 (neprivalomas)
cf_num2   – reikšmė 2 (neprivalomas)
cf_num3   – reikšmė 3 (neprivalomas)
cf_num4   – reikšmė 4 (neprivalomas)
cf_kodas_hv – kita užduotis (neprivalomas)

7. Padaryta programa, kurios pagalba bet kuriam simboliniam formos laukui, galima priskirti pasirinkimą iš norimo sąrašo:
 sar_lauk(oad,fs_sar,fs_lauk,fs_kuris,fs_programa)
kur
oad      – visada konstanta THISFORM (privalomas) 
fs_sar   – sąrašo kodas (privalomas)
fs_lauk  – lauko adresas kuriam norite priskirti sąrašą (privalomas).
fs_kuris – lauko numeris, kuris grąžinamas iš sąrašo (neprivalomas, pagal nutylėjimą 1 – grąžinamas kodas)
fs_programa – jūsų programa, kuri pasileis jei bus pasirinktas kodas iš sąrašo (neprivalomas)

 PVZ.: Tarkime norite, kad Pardavimų operacijos koregavimo lange, Lapelyje LOGISTIKA, į pirmą aprašymo lauką galima butu įvesti kodą iš Objektų sąrašo.
    Tam reikia Pardavimo operacijos koregavimo lange užprogramuoti INIT-ą:
  sar_lauk(thisform,”OS”,titi_pagr.adf.kor.lapas.page5.aprasymas1)
    
8. Padaryta galimybė į bet kurį koregavimo langą įkeliant norimą dokumentą, arba nuorodą į dokumentą, nurodyti katalogą pagal nutylėjimą. Tam formos koregavimo lange reikia užprogramuoti INIT-ą :
  thisform.dokumentas_kat=”C:\MANO”
kur
“C:\MANO” -katalogas pagal nutylėjimą.

9. Alga -> Darbuotojų sąrašas : atsirado naujas mygtukas “Algos servisas”, kurio pagalba galėsite
 a) suformuoti algos mokestinius pakeitimus, kurie įsigalios nuo 2019.01.01
 b) dirbantiems darbuotojams suformuoti Kintamųjų reikšmes
 c) dirbantiems darbuotojams suformuoti Priskaitymus arba Priskaitymų pasiūlymus
 d) dirbantiems darbuotojams suformuoti Atskaitymus arba Atskaitymų pasiūlymus

10. Alga -> Algos dokumentai : padaryti pakeitimai algos vidurkio skaičiavime, atsižvelgiant į algos skaičiavimo pakeitimus nuo 2019.01.01

11. Programa FVID() : padaryti pakeitimai algos vidurkio skaičiavime, atsižvelgiant į algos skaičiavimo pakeitimus nuo 2019.01.01

12. Alga -> Algos išmokėjimas -> Algos išmokėjimo koregavimas -> Algos skolos : avanso mokėjimui naudojant funkciją MOK(A1), nebus išmokamas avansas darbuotojams, kurie einamajame mėnesyje yra atleisti iš darbo. Jei norite išmokėti avansą neatsižvelgiant į žmogui aprašytus bankus, o tik atsižvelgiant ar jis dirbą einamą mėnesį, naudokite funkciją MOKG(A1).

13. Kortelės -> Prekių sąrašas -> Prekių sąrašo koregavimas: pailginti laukai
 Pavadinimas iki 120 simbolių
 Pavadinimas kita kalba iki 150 simbolių
 Ilgas pavadinimas iki 150 simbolių
 Tiekėjo prekių kodai iki 25 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N17_PROD struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

14. Kortelės -> Prekių sąrašas -> Prekių sąrašo koregavimas -> Prekės mat.vnt. koregavimas : pailgintas laukas
 Pavadinimas iki 120 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N37_PMAT struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

15. Kortelės -> Klientai -> Klientų sąrašo koregavimas : pailginti laukai
 Pavadinimas iki 150 simbolių
 Adresas iki 150 simbolių
 Atstovas iki 150 simbolių
 Elektroninis adresas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N08_KLIJ struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

16. Kortelės -> Klientai -> Klientų sąrašo koregavimas -> Alternatyvaus adreso koregavimas : pailginti laukai
 Pavadinimas iki 150 simbolių
 Adresas iki 150 simbolių
 Elektroninis adresas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N33_KBAN struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

17. Kortelės -> Asmenys -> Asmens koregavimas : pailginti laukai
 Kliento pavadinimas iki 150 simbolių
 Adresas iki 150 simbolių
 Elektroninis adresas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N60_ASM struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

18. Kortelės -> Menedžeriai -> Menedžerių koregavimas : pailginti laukai
 Pavadinimas iki 150 simbolių
 Adresas iki 150 simbolių
 Elektroninis adresas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N15_MEN struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
 
19. Kortelės -> Kodai -> Kodų koregavimas : pailgintas laukas
 Pavadinimas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N20_KOD struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

20. Kortelės -> Logistika -> Logistikos koregavimas : pailgintas laukas
 Pavadinimas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N35_LGST struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

21. Kortelės -> Pranešimai -> Pranešimų koregavimas : pailgintas laukas
 Pavadinimas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N48_MESS struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

22. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Klientų informavimas -> Klientų informavimo koregavimas : pailgintas laukas
 Elektroninis adresas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N78_KM struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

23. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Klientų informavimo operacijos -> Klientų informavimo operacijų koregavimas : pailgintas laukas
 Elektroninis adresas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N79_KW struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

24. POS sistema -> POS operacijos -> POS operacijų koregavimas : pailgintas laukas
 Sąskaitos-Faktūros Nr. iki 20 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I61_POSH struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

25. POS sistema -> POS pardavimo taškas -> F4 – importas : padarytas dalinis POS operacijų importas t.y. bus galimybė suimportuoti tik reikiamų prekių reikiamą kiekį.

26. Padarytos sisteminės ataskaitos:
  Forma NP-SD2_01 (Pranešimas išmokai skirti) XML
  Priskaitymų-atskaitymų detali ataskaita (Excel)
  Ilgalaikio turto likutis datai pagal pradinės vertės sąskaitas
  Ilgalaikio turto apyvarta pagal pradinės vertės sąskaitas  
  Suminė ilgalaikio turto apyvarta pagal pradinės vertės sąskaitas

RIVILĖS VERSIJA 110.0701

2018 08 30

1. Padaryta galimybė į bet kurį koregavimo langą įkelti ne tik norimą dokumentą, bet ir nuorodą į dokumentą, arba nuorodą į katalogą. Tam formos koregavimo lange reikia užprogramuoti INIT-ą :
a.) įkelti nuorodą į failą:
  thisform.dokumentas=.t.
thisform.dokumentas_nut=2

b.) įkelti nuorodą į katalogą:
  thisform.dokumentas=.t.
thisform.dokumentas_nut=3

arba paspaudus dešinį pelytės klavišą ant mygtuko “Dokumentas”, pasirinkti reikiamą variantą.
Šiais atvejais duomenų bazėje bus saugoma tik nuoroda, o ne pats dokumentas.

2. POS sistema -> POS aprašymas -> POS informacija : naujas laukas Pranešimas kasininkui Nusiuntus į fiskalą. Šiame lauke galite nurodyti formulę, į kurią galite įrašyti savo programos pavadinimą. Tokiu atveju jūsų programa sudirbs po kiekvienos prekės nusiuntimo į fiskalinį bloką t.y. jūs galėsite fiskaliniame čekyje po kiekvienos prekės atspausdinti jums reikalingą informaciją. Spausdinimui savo programoje galite naudoti funkciją FISKAL_SP_TXT(“Norimas tekstas”).

Taip pat savo programoje galite naudoti šiuos kintamuosius:
ss_posf_op_tipas – operacijos tipas 0-pardavimas; 1-grąžinimas; 2-pirkimas
ss_posf_kodas_is – padalinys
ss_posf_kodas_ks – klientas
ss_posf_laikas  – laikas
ss_posf_kodas_sm – asmuo
ss_posf_bar_kodas – barkodas
ss_posf_kodas_ps – prekės kodas
ss_posf_kiekis  – kiekis
ss_posf_nuolaida_p – nuolaidos procentas
ss_posf_nuolaida – nuolaidos suma
ss_posf_suma  – pardavimo suma (su PVM)
ss_posf_mokestis_p – PVM procentas
ss_posf_kodas_dl – lojalumo kortelės numeris

3. Statistika -> Imp./Eks.operacijos : padaryta programaIMP_B00(m.modulis,m.data,m.pavadinimas,m.informacija,m.logas,m.failas,m.failo_poz), kurios pagalba galima importuoti informaciją į Imp./Eks.operacijas. Jei importas pavyko sėkmingai, funkcija grąžina suimportuotos operacijos numerį.
Programos parametrai:
m.modulis     – modulis (neprivalomas)
m.data        – data (neprivalomas)
m.pavadinimas – pavadinimas (neprivalomas)
m.informacija – EIP informacija. Galima nurodyti pačia informaciją, arba failą kuriame tą informaciją yra suformuota (neprivalomas)
m.logas       – klaidų logo informacija. Galima nurodyti pačia informaciją, arba failą kuriame tą informaciją yra suformuota (neprivalomas)
m.failas      – PDF,JPG,TXT ar kitas failas (neprivalomas)
m.failo_poz   – jei norite importuoti ne patį PDF,JPG,TXT ar kitą failą, o tik nuorodą į failą, tada reikia nurodyti simbolį “/” (neprivalomas)

PVZ.:
IMP_B00(“PO”,”2018.08.27″,”Importas iš EIP failo”,”C:\000001.EIP”,”EIP operacija importuota sėkmingai.”,”C:\000001.PDF”)  && su failo C:\000001.PDF importu
IMP_B00(“PO”,”2018.08.27″,”Importas iš EIP failo”,”C:\000001.EIP”,”EIP operacija importuota sėkmingai.”,”C:\000001.PDF”,”/”)  && su failo C:\000001.PDF nuorodos importu

RIVILĖS VERSIJA 110.0700

2018 06 20

1. Atsiskaitymai -> Mokėjimo išrašai -> Mokėjimo išrašo koregavimas : atsirado naujas laukas Sudengiamo dokumento Nr. Įvedus šį lauką, bus sudengiamas tik nurodytas dokumentas.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I53_ISR struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

2. Padaryta galimybė eksportuoti duomenis į GPAIS sistemą.

RIVILĖS VERSIJA 110.0602

2018 05 25

1. Alga -> Algos formos : padaryta nauja GPM312 forma.

2. Alga -> Algos išmokėjimo analizė : padarytas GPM312 formos formavimas.

Read More

RIVILĖS VERSIJA 110.0601

2018 04 24
1. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Suminės skolos -> Atsiskaitymo operacijų formavimas : naujas laukas “Formuoti atskiras operacijas pagal kiekvieną skolą”. Pažymėjus šį lauką bus suformuotos atsiskaitymo operacijos pagal kiekvieną skolą, priešingu atveju visos kliento skolos bus suformuotos vienoje atsiskaitymo operacijoje.

RIVILĖS VERSIJA 110.0600

2018 04 03

1. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Darbuotojo atskaitymai -> Darbuotojo atskaitymo koregavimas : atsirado nauji laukai Sąskaitą ir Kliento kodas. Padidintas lauko Dokumento numeris ilgis iki 20 simblolių.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A11_PATB struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

2. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Darbuotojo koregavimas -> Darbuotojo priskaičiuoto priskaitymo/atskaitymo koregavimas : padidintas lauko Dokumento numeris ilgis iki 20 simblolių.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A20_PA struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

3. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Darbuotojo koregavimas -> Darbuotojo banko koregavimas : padidinti laukų Filialo kodas ir Indėlio rūšis laukų ilgiai iki 20 simblolių.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A08_TABB struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

4. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Darbuotojo koregavimas : padidinti laukų Paso Nr. ir Sodros Nr. laukų ilgiai iki 20 simblolių. Padidinti 3 aprašymo laukų ilgiai iki 70 simbolių.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A06_TAB struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

5. Kortelės -> Padalinių sąrašas -> Padalinių sąrašo koregavimas : atsirado naujas laukas GLN kodas.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N07_IMON struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

RIVILĖS VERSIJA 110.0500

2018 01 31

1. Alga -> Algos formos : padaryta nauja GPM313 forma.

2. Alga -> Algos išmokėjimo analizė : padarytas GPM313 formos formavimas.

3. Alga -> Valandos -> Valandos koregavimas : atsirado naujas laukas “Užpildyti pagal nutylėjimą naudojant kalendoriaus valandos kodą”. Padaryta galimybė, kad Tabelyje automatiškai užsipildytų valandų reikšmė iš kitos valandos suvestos Kalendoriuje.
 Pvz. Tabelyje Atostogų valandos užsipildytu pagal Kalendoriuje suvestas Darbo valandas.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A12_TBL struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

RIVILĖS VERSIJA 110.0400

2018 01 12

1. Kortelės -> Bankų sąrašas -> Bankų sąrašo koregavimas : naujai laukai Adresas ir Šalies kodas.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N34_BANK struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

2. Kortelės -> Sąskaitų ryšys -> Sąskaitų ryšio koregavimas : Algos sąskaitų ryšyje atsirado nauja sąskaita ‘Ateinančių laikų Sodros sąnaudos’. Padaryta galimybė DK operacijose, atskirti darbuotojų ateinančių laikų Sodros sąnaudas.

3. Alga -> Algos išmokėjimas -> Algos išmokėjimo koregavimas -> Algos išmokėjimo detalus koregavimas : naujas laukas Gavėjo bankas. Padaryta galimybė, vienoje Algos išmokėjimo operacijoje, suvesti išmokėjimus į skirtingus bankus.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A23_MOKD struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

4. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas -> Valiutinių skolų perskaičiavimas : padaryta galimybė, perskaičiuojant valiutines skolas, skaičiuoti be mokestinių reikalavimų.

5. POS sistema -> POS pardavimo taškas : padaryta galimybė suderinti GAMA PVM mokesčiussu fiskalinio bloko PVM mokesčiais. Tam reikia POS pardavimo taške užprogramuoti INIT-ą, kuriame reikia nurodyti kuris fiskalinio bloko PVM mokesčio numeris atitinka GAMA PVM mokestįarba GAMA PVM mokesčio tipą.
PVZ.:
dimension titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(4,2)
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(1,1)=1  && PVM mokesčio numeris fiskale
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(1,2)=21.00 && GAMA programos PVM procentas arba apmokestinimo tipas(A,B,C,D,E,F,G,H)
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(2,1)=2  && PVM mokesčio numeris fiskale
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(2,2)=”B”   && GAMA programos PVM procentas arba apmokestinimo tipas(A,B,C,D,E,F,G,H)
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(3,1)=3  && PVM mokesčio numeris fiskale
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(3,2)=5.00  && GAMA programos PVM procentas arba apmokestinimo tipas(A,B,C,D,E,F,G,H)
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(4,1)=4  && PVM mokesčio numeris fiskale
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(4,2)=0.00  && GAMA programos PVM procentas arba apmokestinimo tipas(A,B,C,D,E,F,G,H)

6. Perdarytos inventorizacijos ataskaitos inventorizuojamų prekių sąraše (dabar XFRX) : SYSTEM000750 – SYSTEM000752 ir inventorizacinis apyrašas  atsargų likučiuose SYSTEM000588.

7. Ataskaitoje “Forma 2-SD, v08 (Pranešimas apie atleidimą iš darbo) XML” (SYSTEM000859) pakeistas sodros procentas iš įmonės lėšų terminuotoms sutartims. m.sodros_procentas=32.58  (buvo 32.78)

Rivilė-GAMA programų versijų numeriai sudaromi pagal tam tikrą schemą:
1) jei keičiasi skaičiai PRIEŠ kablelį, reiškia keitėsi esančios duomenų bazės lentelės;
2) jei keičiasi pirmi du skaičiai PO kablelio – atsirado nauja lentelė;
3) jei keičiasi du paskutiniai skaičiai PO kablelio – tiesiog ištaisyti netikslumai arba atsirado naujovės, pakeitimai, neliečiantys duomenų bazės struktūros;

*Jei jūsų įmonė naudoja duomenų replikavimą, ypač atsargiai darykite atnaujinimus, kai keičiasi esančios lentelės.